System Pulsar

Kadry i płace

Pełne zarządzanie pracownikami, kontrola nad umowami, rejestracja czasu pracy, automatyczne naliczanie płac, na podstawie składników płacowych oraz rejestracji pracy w trybie akordu.

Podstawowe funkcje Kadry

 • rejestracja w systemie dowolnej liczby pracowników, z uwzględnieniem wielofirmowości;
 • dokumentowanie zmian wpisanych do ewidencji osobowej;
 • gromadzenie danych personalnych o zatrudnionych pracownikach, wykształceniu, obowiązku obrony, poprzednim zatrudnieniu, rodzinie, organizacjach, szkoleniach, uprawnieniach, językach obcych, nagrodach i karach, itp.;
 • prowadzenie ewidencji badań okresowych i szkoleń BHP;
 • dowolna liczba umów o pracę z możliwością ich aneksowania;
 • możliwość zawarcia umowy na okres próbny, czas określony, nieokreślony lub zastępstwa;
 • historia pracy w obecnym i poprzednich zakładach pracy;
 • ewidencja umów cywilnoprawnych;
 • definiowanie kalendarzy czasu pracy, z uwzględnieniem wielozmianowości i pracy w systemie czterobrygadowym;
 • wizualizacja kalendarzy;
 • ewidencja absencji;
 • ewidencja nadgodzin;
 • możliwość przeglądania danych dotyczących stanu urlopów pracowników, a w tym liczby dni urlopu należnego, wykorzystanego oraz zaległego, stażu urlopowego;
 • wydruki dokumentów i raportów (umowy, zaświadczenia, zestawienia, itp.);
 • generowanie wydruków i zestawień do MS-OFFICE
 • szybkie wprowadzanie danych za pomocą odpowiednich słowników;
 • możliwość samodzielnej konfiguracji systemu wraz ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi;
 • współpraca z systemem płacowym i finansowo-księgowym;

 

Podstawowe funkcje Płace

 • Zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami
 • Elastyczność programu umożliwiająca jego dostosowanie do potrzeb poszczególnych klientów
 • Wielofirmowość
 • Dowolna ilość składników płacowych;
 • Algorytmy wyliczeń dla składników płacowych
 • Wypłata z wielu list płacowych w jednym miesiącu rozliczeniowym (np. listy reklamacyjne, zlecenia, umowy o dzieło)
 • powiązanie z systemem kadrowym i finansowo – księgowym
 • Automatyzacja prac związanych z przetwarzaniem danych, między innymi: wyliczenie wynagrodzeń w zakresie kwot do wypłaty, Zestawienia do podatku dochodowego (w zakresie miesięcznym i rocznym), zestawienia związane z ewidencją do potrzeb ZUS;
 • Współpraca z programem PŁATNIK;
 • Obsługa wypłat wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
 • Współpraca z systemami bankowymi;
 • Możliwość zaciągania danych z systemów zewnętrznych
 • Możliwość definiowania dodatków i potrąceń wchodzących do wypłaty wraz z algorytmami ich wyliczania;
 • Możliwość definiowania i wypłaty wielu list płacowych w jednym miesiącu rozliczeniowym (np. listy reklamacyjne).
 • Wielowymiarowe raporty i zestawienia
 • Bardzo łatwy i szybki dostęp do informacji bieżących i archiwalnych

 

Galeria