System Pulsar

Monitorowanie produkcji

Umożliwia stały monitoring wszystkich rejestrowanych w systemie procesów produkcyjnych.

Podstawowe funkcje Monitorowanie produkcji

 • Monitorowanie stopnia realizacji zleceń produkcyjnych
 • Monitorowanie stopnia realizacji  planów produkcyjnych
 • Przeglądanie zawansowana produkcji w ujęciu zleceń produkcyjnych, stopnia wykonania poszczególnych produktów i półproduktów
 • Planowanie operacyjne – obsługa dyspozytorni wydziałowej, oddziałowej
 • Aktywne wykresy Gantta
 • Symulacje produkcyjne
 • Monitorowanie zaawansowania stopnia realizacji zlecenia w ujęciu poszczególnych operacji produkcyjnych
 • Prognozowanie terminów realizacji zleceń produkcyjnych, partii produkcyjnych
 • Struktura organizacyjna powiązana z magazynami wirtualnymi w celu śledzenia stanu robót w toku zarówno pod kątem produktowo – półproduktowym jak i surowcowym
 • Automatyczne przesunięcia miedzy magazynami wirtualnymi w czasie procesów produkcyjnych i przepływu półproduktów między działami przedsiębiorstwa
 • Lokalizacje na magazynach wirtualnych dające możliwość śledzenia partii produkcyjnej
 • Jakościowanie i kompletowanie zestawów
 • Analizowanie produkcji na podstawie rejestracji procesów produkcyjnych, raporty produkcji oddziałów, maszyn, wydajność, zużycia surowców, przebieg partii produkcyjnej

 

Galeria