System Pulsar

Logistyka zaopatrzenia

Podstawowym celem Logistyki Zaopatrzenia jest zapewnienie odbiorcy towarów w odpowiedniej ilości i jakości, zgodnie z zapotrzebowaniem handlowym lub produkcyjnym, jest ona zatem ważnym elementem działalności firmy, ponieważ to od niego zależy dostępność surowców niezbędnych do produkcji. Jej główne zadania to generowanie dokładnych zamówień zaopatrzeniowych, zapewnienie możliwości przyjmowania towarów, aktualizowanie zapasów. Dobrze prowadzona Logistykę Zaopatrzenia (zwana dalej LZ) ma usprawnić produkcję i minimalizować ponoszone koszty. 

Podstawowe funkcje Logistyka zaopatrzenia

 • Klasyfikacja dostawców i poddostawców z uwzględnieniem definiowalnych parametrów
 • Prowadzenie rejestrów dostawców alternatywnych
 • Rejestrowanie warunków płatności, otrzymanych kredytów, terminów dostaw, itp.
 • Definiowanie nieograniczonej liczby adresów i kontaktów dla poszczególnych dostawców
 • Grupowanie dostawców
 • Porównywanie aktualnej wartości dostaw z wartością docelową przypisaną dostawcy
 • Prowadzenie rejestrów ocen jakości asortymentu od poszczególnych dostawców
 • Kreator szablonów zamówień - tworzenie i definiowanie dowolnej liczby szablonów zamówień w zależności od parametrów zewnętrznych (zamówienia w różnych językach, zamówienia w różnych układach graficznych)
 • Automatyczne generowanie i wysyłanie zamówień (drukarka, fax, mail)
 • Rejestrowanie zapotrzebowań wewnętrznych (zamówienia wewnętrzne) i tworzenie na ich podstawie zamówień zewnętrznych
 • Wielowalutowość zamówień
 • Możliwość uzupełniania zamówień o dodatkowy nielimitowany tekst, rysunek, dźwięk
 • Możliwość definiowania wielu terminów dostaw dla poszczególnych pozycji zamówienia
 • Akceptacja, zawieszenie, ostateczne zatwierdzenie zamówień zakupowych
 • Określanie Statusów zmówienia: gwarancyjne, pilne, zwykłe itp.
 • Kontrola dostępu i obiegu dokumentów zgodnie ze strukturą organizacyjną firmy
 • Przyjęcie dostaw, transfery wewnątrz organizacyjne.
 • Przyjęcie towarów przez kontrolę dostaw lub bezpośrednio do magazynu
 • Przyjęcia niezamówionych towarów i późniejsze  porównanie ich z zamówieniami
 • Sterowanie przyjęciem dostaw za pomocą terminów, ilości oraz miejsc składowania
 • Rejestrowanie kontroli dostaw oraz numerów seryjnych i numerów partii
 • Zwrot towarów do dostawców
 • Drukowanie potwierdzeń przyjęcia towarów

 

Galeria