System Pulsar

Technologia

Cała dokumentacja  technologiczna zapisana w słownikach systemu.

Podstawowe funkcje Technologia

 • Katalog Grup Asortymentowych – dowolna ilość grup asortymentowych w zakresie produktów i półproduktów
 • Katalog Podstawowy Produktów – opis produktu z uwzględnieniem wielowymiarowego definiowalnego opisu asortymentów w grupach parametrów podstawowych i rozszerzonych
 • Katalog Warunków Technicznych – uwzględniający specyfikę produkcji poszczególnych wariantów technologicznych produktu, receptury produkcyjne, reżimy produkcyjne, definiowane parametry w grupach parametrów podstawowych i rozszerzonych
 • Wizualizacja opisu asortymentu
 • Dodatkowe obiekty opisujące asortyment (możliwość dołączania zdjęć, rysunków, plików z pakietów biurowych)
 • Katalog Wymiarów Opisujących Asortyment – pozwalający na wielowymiarowy i dowolny opis asortymentu i klasyfikacje do wielu grup wymiarów opisujących asortyment
 • Typy maszyn – określenie typów maszyn uwzględnianych w procesie produkcyjnym
 • Grupy maszyn – określenie grup maszyn o jednakowych parametrach produkcyjnych
 • Słownik maszyn – przechowujący informację o maszynach stosowanych w procesie produkcyjnym z umiejscowieniem na wydziałach produkcyjnych
 • Kalendarze pracy - informacje o kalendarzach pracy maszyn uwzględniający święta, wyjątki, planowane postoje, remonty okresowe
 • Operacje - słownik operacji wykonywanych podczas procesu produkcyjnego
 • Operacje – grupy maszyn  - słownik definiujący typy operacji wykonywanych na  maszynie umiejscowionej na danym wydziale produkcyjnym
 • Słownik receptur produkcyjnych – uwzględniający różnorodność receptur (materiały, media, odpady)
 • Słownik pracowników i zespołów produkcyjnych