CRM

CRM jako przyjęta strategia działania koncentruje się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem wykształconych kulturowo wzorców zachowań.

Podstawowe Funkcjie CRM

 • Rejestr Kontaktów
 • Tworzenie bazy danych o potencjalnych kontrahentach
 • Rejestracja dodatkowych danych kontrahentów
 • Tworzenie bazy danych kontaktów z klientami
 • Planowanie i zarządzanie kontaktami
 • Rejestracja kosztów kontaktów (koszty delegacji, paliwa, itp.)
 • Przechowywanie historii kontaktów
 • Analiza kontaktów
 • Generowanie ankiet
 • Analiza ankiet
 • Raporty i zestawienia

Rejestr Ofert

 • Wielojęzyczność ofert.
 • Tworzenie szablonów ofert.
 • Składanie szablonów ofert z utworzonych wcześniej i zapisanych w bazie danych wzorców.
 • Możliwość dołączenia pozycji asortymentowych.
 • Generowanie ofert na podstawie istniejącego szablonu.
 • Pojedyncza oferta lub seria ofert dla różnych kontrahentów.
 • Ofertacja do grup kontrahentów
 • Kalkulacja materiałowa asortymentu zawartego w ofercie.
 • Generowanie kontraktu z kontrahentem na podstawie oferty.
 • Raporty i zestawienia

 

 

Galeria