System Pulsar

Podstawowe funkcje

System PULSAR jest nowoczesnym narzędziem wspomagającym procesy zarządzania we wszystkich obszarach działalności firmy.

System PULSAR dedykowany jest dla średnich i dużych firm. Liczba jednocześnie podłączonych do systemu użytkowników w zależności od instalacji i konfiguracji waha się obecnie u poszczególnych klientów od kilkunastu do 150 umiejscowionych w wielu lokalizacjach. Firmy w których funkcjonuje nasz system zatrudniają od 150 do 2000 osób. Konfiguracja systemu oraz wdrożenie poszczególnych elementów wraz z proponowanymi rozwiązaniami jest wynikiem współpracy z klientami podczas analizy wstępnej, analizy wdrożeniowej i analizy konfiguracyjnej. Bardzo ważnym modułem systemu jest moduł produkcyjny, którego konfiguracja jest uzależniona od specyficznych potrzeb klientów w zakresie planowania długoterminowego i operacyjnego, kalkulatorów materiałowych, rejestracji procesów produkcyjnych, ewidencji kosztów rzeczywistych.

Animacja działania systemu

Swym zakresem system PULSAR obejmuje następujące obszary:

 • Logistyka zaopatrzenia,
 • Produkcja- planowanie, rejestracja i rozliczenie,
 • Ewidencja kosztów produkcji,
 • Logistyka sprzedaży
 • Finanse i Księgowość
 • Kadry i Płace

Realizowane w następujących modułach systemu:

 • Słowniki Systemu (PS)
 • Magazyn Wyrobów Gotowych (PMWG)
 • Logistyka sprzedaży (PLS)
 • Produkcja (PP)
 • Magazyny Zaopatrzenie (PMZ)
 • Logistyka Zaopatrzenia (PLZ)
 • Finanse-Księgowość (PFK)
 • Środki Trwałe (PST)
 • Kadry-Płace (PKP)