System Pulsar

Logistyka sprzedaży

Logistyka sprzedaży jest obszarem obejmującym całość działań, których podstawowym celem jest dostarczenie klientowi zamawianego towaru w czasie przez niego ustalonym. W uproszczeniu można nazwać ją działem odpowiadającym za zmaksymalizowanie zysków i ograniczenie do minimum kosztów.

Podstawowe funkcje Logistyka sprzedaży

 • Kontrakty i umowy
 • rejestracja kontraktów i umów
 • kontrakty eksportowe i krajowe
 • kontrakty jednorazowe i długoterminowe (wartościowe, asortymentowe)
 • kalkulacje materiałowe i kosztowe kontraktów
 • przechowywanie wielojęzycznych wzorców umów kontraktowych
 • tworzenie harmonogramów dostaw
 • tworzenie aneksów do kontraktów
 • generowanie zamówień i dyspozycji magazynowych, produkcyjnych i zaopatrzeniowych na podstawie kontraktów
 • wielojęzyczność kontraktów (wydruki w wielu językach)
 • wielowalutowość kontraktów
 • śledzenie stopnia realizacji kontraktów
 • generator raportów i zestawień

Ewidencja zamówień

 • rejestracja zamówień od klientów
 • generowanie harmonogramów dostaw
 • generowanie rezerwacji magazynowych
 • rejestracja zamówień z wykorzystaniem technologii internetowych
 • kalkulacja materiałowa zamówień
 • kalkulacja kosztowa zamówień
 • bilansowanie zamówień
 • zatwierdzanie zamówień – możliwość tworzenia ścieżek potwierdzania zamówień
 • generowanie dyspozycji magazynowych
 • generowanie dyspozycji produkcyjnych
 • generowanie dyspozycji zakupowych
 • przekazywanie danych do planów sprzedaży, planów produkcji, planów zaopatrzenia
 • potwierdzanie realizacji zamówień
 • przegląd zamówień
 • rezerwacje produktów, półproduktów, surowców
 • monitorowanie stopnia realizacji zamówień
 • monitorowanie poszczególnych faz realizacji zamówienia

Plany i budżety sprzedaży

 • tworzenie dowolnej ilości planów i budżetów sprzedaży dla dowolnych okresów planistycznych z uwzglednieniem struktury firmy (wydziały, oddziały), wymiarów płatnika (położenie geograficzne, hurt, detal)
 • tworzenie budżetów ilościowo-wartościowych
 • tworzenie planów i budżetów w oparciu o dane historyczne
 • możliwość klonowania planów
 • analiza planów pod kątem dowolnej kombinacji wymiarów
 • edycja ilościowo-wartościowa budżetów sprzedaży
 • wykresy "Z" - analiza wykonania planów budżetu sprzedaży
 • analiza porównawcza długookresowych planów budżetów z planami sprzedaży

 

 

Galeria