System Pulsar

Magazyn Wyrobów Gotowych

Jednym z podstawowych elementów systemu Pulsar jest Magazyn Wyrobów Gotowych. Pozwala on kontrolować, planować i dysponować zasobami magazynowymi przy użyciu wielu inteligentnych narzędzi i prezentacji informatycznych.

Podstawowe funkcje  Magazyn Wyrobów Gotowych 

 • Obsługa magazynu za pomocą czytników kodów kreskowych
 • Prezentacja magazynu z dokładnością do sztuk wyrobu
 • Prowadzenie dowolnych lokalizacji magazynowych
 • Definiowanie podmagazynów dla każdego pomieszczenia magazynowego (magazyny logiczne),
 • Definiowanie własnej struktury lokalizacji w magazynach
 • Klasyfikacja ABC asortymentu
 • Stany minimalne i maksymalne
 • Definiowanie dowolnej liczby dokumentów przychodowych i rozchodowych
 • Obsługa dowolnej liczby i rodzajów dokumentów magazynowych,
 • Podział dokumentów na grupy i podgrupy
 • Możliwość wprowadzenia różnych statusów, umożliwiających zdefiniowanie sposobu przepływu dokumentów
 • Poziomy zabezpieczeń i wymagane akceptacje statusu dokumentu (podpis elektroniczny)
 • Umożliwienie zastosowania dowolnej numeracji dokumentów z uwzględnieniem podziału na numeracje wewnętrzną i zewnętrzną,
 • Wartościowanie stanów magazynowych w cenach rzeczywistych, w cenach ewidencyjnych, cenach średnich,
 • Prowadzenie kartotek magazynowych
 • Wartościowanie kartotek
 • Bilansowanie kartotek
 • Prowadzenie inwentaryzacji ciągłych i okresowych
 • Prowadzenie inwentaryzacji za pomocą czytników kodów kreskowych
 • Tworzenie arkuszy spisowych
 • Tworzenie raportów kontrolnych
 • Tworzenie raportów różnic spisowych
 • Wydruki dokumentów magazynowych
 • Wydruki kartotek obrotowych
 • Wydruki zestawień szczegółowych
 • Generator raportów i zestawień

 

Galeria