System Pulsar

Rejestracja produkcji

Większość rejestracji procesów produkcyjnych odbywa się z wykorzystaniem przenośnego, działającego w trybie on-line poprzez łącze bezprzewodowe WiFi, bądź stacjonarnego czytnika kodów kreskowych. Rejestracja procesów to także rejestracja pracy w trybie akordu.

Podstawowe funkcje Rejestracja produkcji

 • Wystawianie zleceń produkcyjnych na poszczególne produkty i półprodukty
 • Wystawianie zleceń produkcyjnych na wydziały i oddziały produkcyjne
 • Uruchamianie zleceń produkcyjnych
 • Kompletowanie partii produkcyjnych
 • Dokumenty produkcyjne jako podstawowy nośnik informacji o produkowanym asortymencie
 • Możliwość definiowania dokumentów produkcyjnych w zależności od rodzaju produkcji i produkowanego asortymentu
 • Zastosowanie techniki kodów kreskowych i etykiet samoprzylepnych w celu oznaczania dokumentów i partii produkcyjnych
 • Rejestracja produktów i półproduktów
 • Rejestracja operacji na maszynach
 • Rejestracja przebiegu partii produkcyjnej, zlecenia produkcyjnego
 • Rejestracja czasów trwania operacji (planowany, rzeczywisty)
 • Obsługa magazynów wydziałowych (ewidencyjne, produkcyjne)
 • Rejestracja przepływu materiałowego i surowcowego
 • Ewidencja przychodów i rozchodów międzywydziałowych
 • Rejestracja stanu robót w toku na poszczególnych wydziałach i oddziałach produkcyjnych
 • Śledzenie umiejscowienia partii produkcyjnej w procesie produkcyjnym
 • Ewidencja procesów, długości ich trwania, stanu zaawansowania wykonania dla poszczególnych partii produkcyjnych
 • Ewidencja pobranych materiałów wykorzystanych do danej partii produkcyjnej, zlecenia produkcyjnego
 • Ewidencja rzeczywistych kosztów materiałowych przydzielonych do partii produkcyjnej, zlecenia produkcyjnego
 • Rejestracja historii przebiegu procesu produkcyjnego w układzie maszyna, operacja, czasy trwania procesów w relacji z parametrami technologicznymi
 • Możliwość kompletowania partii produkcyjnych z dokumentów produkcyjnych (zastosowanie czytników)
 • Rejestracja liczników mediów (do partii lub okresowo)
 • Automatyczne przeliczanie do partii recept na surowce pomocnicze i ich pobór z magazynów wirtualnych.
 • Analizowanie produkcji na podstawie rejestracji procesów produkcyjnych, raporty produkcji oddziałów, maszyn, wydajność, zużycia surowców, przebieg partii produkcyjnej
 • Rejestracja procesów jako podstawa do analizowania rentowności produkowanego asortymentu (rzeczywiste zużycie surowców, mediów, czas trwania kolejnych operacji)

 

Galeria