System Pulsar

Magazyny zaopatrzenia

Pozwala na kontrolę, planowanie i dysponowanie zasobami magazynowymi przy użyciu wielu inteligentnych narzędzi i prezentacji informatycznych.

Podstawowe funkcje Magazyny zaopatrzenia

 • Definiowanie podmagazynów dla każdego pomieszczenia magazynowego (magazyny logiczne),
 • Definiowanie własnej struktury lokalizacji w magazynach np. wg rzędów, skrzydeł, koszy, itp.,
 • Definiowanie dowolnych pozycji materiałowych,
 • Definiowanie dowolnych  grup materiałowych z uwzględnieniem ich zależności,
 • Definiowania niezależnych kodów asortymentu w zależności od dostawcy lub odbiorcy
 • Prowadzenie zamienników asortymentowych
 • Określanie wielu jednostek miar wraz z przelicznikami
 • Definiowanie opakowań zbiorczych
 • Dowolny szczegółowy opis asortymentu  (symbolu PKWiU, numer seryjny, data ważności, gwarancja, itp.)
 • Zastosowanie dowolnej liczby elementów opisowych dla każdej pozycji materiałowej
 • Zastosowanie dodatkowych obiektów opisujących asortyment (pliki WORD, Excel, pliki graficzne)
 • Informacje o strukturze asortymentu (prosty, złożony, np. silnik z podzespołami)
 • Klasyfikacja ABC asortymentu
 • Stany minimalne i maksymalne
 • Definiowanie dowolnej liczby dokumentów przychodowych i rozchodowych
 • Obsługa dowolnej liczby i rodzajów dokumentów magazynowych,
 • Podział dokumentów na grupy i podgrupy
 • Możliwość wprowadzenia różnych statusów, umożliwiających zdefiniowanie sposobu przepływu dokumentów, poziom zabezpieczenia i wymagane akceptacje (podpis elektroniczny)
 • Umożliwienie zastosowania dowolnej numeracji dokumentów z uwzględnieniem podziału na numeracje wewnętrzną i zewnętrzną
 • Obsługa  magazynów zgodnie z zasadami LIFO lub FIFO,
 • Wartościowanie stanów magazynowych w cenach rzeczywistych dostaw, w cenach ewidencyjnych, cenach średnich,
 • Definiowanie parametrów jakościowych
 • Klasyfikacja jakościowa dostaw
 • Rejestracja kontroli próbek testowych
 • Analizowanie i raportowanie wyników kontroli jakości
 • Ewidencja pochodzenia partii towaru
 • Prowadzenie inwentaryzacji ciągłych i okresowych
 • Prowadzenie inwentaryzacji za pomocą czytników kodów kreskowych
 • Blokowanie magazynów i lokalizacji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Tworzenie arkuszy spisowych

 

Galeria