Suport Online 24

Funkcjonalność

Dzięki systemowi zarejestrowani użytkownicy będą mogli dostać się do systemu korzystając z utworzonych dla nich kont chronionych hasłami, posiadających różnorodne uprawnienia w zależności od realizowanych celów biznesowych.

Cele od strony użytkownika-klienta to - opieka nad posiadanymi obiektami, przechowywanie dla nich dokumentacji, pilnowanie terminów przeglądów oraz zgłaszanie usterek, natomiast od strony serwisanta to - reagowanie na pojawiające się alerty od strony systemu. Źródła pochodzenia alertów są różne źródła, tym samym skutkują rożnego rodzaju działaniami. W systemie występują następujące inicjatory alertów:

  • zewnętrzny kliencki – związany z użytkownikiem zgłaszającym żądanie,
  • zewnętrzny serwisowy – związany z działalnością serwisu informującego
  • klienta o podjętych lub planowanych działaniach,
  • wewnętrzny serwisowy – związany z automatyką systemu, SOL24 który
  • przypomina np. o zbliżających się terminach przeglądów,
  • wewnętrzny kliencki – związany z automatyką systemu, system informatyczny
  • klienta dokonuje auto-rejestracji błędu w SOL24

Celem uzyskania wysokiej skuteczności i elastyczności systemu oraz skutecznego przepływu informacji występują 3 poziomy ważności, a co za tym idzie – 3 sposoby dostarczania informacji użytkownikom systemu (głównie dotyczy to serwisantów):

  • Standardowy – informacja wyświetlana na stronie internetowej i dostępna po zalogowaniu się do systemu.
  • Ważny – tak jak na poziomie standardowym plus dodatkowo rozsyłanie e-maili do serwisantów i innych użytkowników skonfigurowanych jako odpowiedzialnych za dany obiekt.
  • Pilny – tak jak na poziomie ważnym plus dodatkowo rozsyłanie telefonicznych wiadomości tekstowych (SMS) do serwisantów i innych użytkowników skonfigurowanych jako odpowiedzialnych za dany obiekt. Szczególnie ważny w zakresie obiektów o kluczowym znaczeniu - obiektów które powinny sprawnie funkcjonować przez 24 godziny oraz które powinny być objęte specjalnym programem osłonowym (Np. główne serwery, główne routery, komputery przeznaczone do pracy ciągłej, moduły oprogramowania do rejestracji produkcji ciągłej).

System po zakończeniu okresu rozliczeniowego generuje faktury za usługi. Faktury są następnie generowane na podstawie konfiguracji umowy i zgodnie ze specyfikacją EDI zostają automatycznie przesłane do systemów klienckich. Jednocześnie pozostają one w ciągłej dostępności w odpowiednich modułach SOL24 i gotowe do pobrania (download) w formie elektronicznej (EDI). Istotną z punktu widzenia dalszego rozwoju firmy jest możliwość podłączenia do systemu SOL24 kolejnych podmiotów gospodarczych.

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka