Suport Online 24

Suport Online 24

Jest najnowszą platformą internetową, za pomocą której można dokonywać zgłoszeń serwisowych niezbędnych w procesie eksploatacji urządzeń i obiektów podlegających serwisowi zarówno gwarancyjnemu jak i pogwarancyjnemu.

Zgłoszenia dotyczą zarówno planowanych przeglądów, jak i nieprawidłowości zaistniałych w eksploatowanych przez urządzeniach podlegających serwisowi gwarancyjnemu. Serwisowi podlega również oprogramowanie oraz usługi informatyczne.

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka