Suport Online 24

Korzyści

Platforma SOL24 stanowi zasadniczą zmianę w relacjach typu B2B przynosząc wymierną korzyść w następujących obszarach:

 • wymiany informaji między organizacją a jej otoczeniem biznesowym,
 • nadzoru nad zdarzeniami związanymi z realizacją usługi serwisowej
 • ułatwienia dostępu klientom do personalizowanej witryny internetowej,
 • gospodarowania i rezerwacji zasobów przedsiębiorstwa,
 • usprawnienia pracy, w szczególności – kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych
 • za realizację usługi serwisowej,
 • stworzenie bazy wiedzy o zdarzeniach serwisowych,
 • wymiana informacji w formie elektronicznej zgodnie ze standardem EDI,
 • skrócenia czasu realizacji usługi serwisowej,
 • usprawnienie procesu posprzedażowej obsługi klienta,
 • poprawa jakości oferowanych usług,
 • usprawnienia procesu komunikacji,
 • wymiany informacji o zdarzeniach podlegających usługom serwisowym,
 • scentralizowania i udostępnienia dokumentacji obiektów będących przedmiotem
 • opieki serwisowej.

Wdrożenie systemu przynosi wymierne korzyści również w obszarze organizacyjnym - usprawnia i skraca czas realizacji usługi serwisowej począwszy od momentu zgłoszenia do jej finalizacji, a co za tym idzie obniża koszt świadczenia tejże usługi. System umacnia wizerunek jako firmy kładącej nacisk na innowacyjność w relacjach B2B oraz wysoki poziom zadowolenia klienta, dając zarazem szansę pozyskania nowych kontrahentów. Wdrożenie systemu SOL24 to również realna korzyść dla klientów. Dzięki szybkiej reakcji na zgłoszenie serwisowe minimalizowane jest ryzyko strat poniesionych na skutek przestoju będących skutkiem awarii.

System porządkuje i optymalizuje zarządzanie informacją, ułatwia rozliczenia i przepływ dokumentów oraz obniża koszty połączeń telekomunikacyjnych, redukuje koszty przesyłek pocztowych oraz udostępnia całodobowy przekaz dokumentów oraz danych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i aktualność informacji.

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka