Suport Online 24

Realizowane cele

SOL24 pozwala w sposób znaczny podnieść poziom jakości świadczonych usług serwisowych, zwiększa skuteczność procesów zarządczych w firmie oraz usprawnia współpracę pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez dokonanie integracji systemów oraz automatyki wymiany informacji.

Wyżej wymienione założenia zostaną osiągnięte poprzez dostarczenie następujących funkcjonalności procesów:

 • wymiana informacji o zdarzeniach podlegających usługom serwisowym pomiędzy firmami poprzez Internet,
 • ewidencje sprzętu i urządzeń podlegających usługom serwisowym,
 • ewidencja oprogramowania będącego przedmiotem umów serwisowych,
 • ujednolicenie, scentralizowanie i udostępnienie dokumentacji obiektów będących przedmiotem opieki serwisowej,
 • udostępnienie możliwości rejestracji zgłoszeń,
 • rejestracja dokumentacji awarii: zdjęć, opisów, filmów,
 • dostarczanie serwisantom informacji o konieczności podjęcia działań serwisowych w obsługiwanych firmach,
 • dostarczenie informacji o konieczności dokonania przeglądów,
 • prowadzenie historii zdarzeń awarii, uszkodzeń i modyfikacji,
 • wystawianie elektronicznych faktur za usługi (EDI),
 • automatyczna rejestracja błędów w systemach informatycznych użytkowanych przez firmy partnerskie a podlegających obsłudze serwisowej.

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka