ODys

ODys (Optymalizator Dystrybucji) jest elementem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Pulsar obejmującego swoim obszarem zagadnienia związane z problematyką ERP. Oprogramowanie jest zrealizowane całkowicie w technologii informatycznej Oracle® gwarantując wysoką skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność.

Celem jest rozwiązanie  zadania transportowego-produkcyjnego zdefiniowanego jako:
...zaprojektowanie dystrybucji określonego ładunku (opisanego ciężarem i rozmiarami) do wskazanych odbiorców za pomocą dostępnych środków transportu (opisanych dopuszczalną ładownością i wymiarami)...

Przy uwzględnieniu następujących założeń:

 • dostarczenie ładunku w określonym czasie
 • użycie minimalnej ilości środków  transportu
 • minimalizacja kosztów dostaw

ODys w sposób komplementarny rozwiązuje problemy optymalizacji, przykładając dużą wagę do ergonomii projektowania jak i prezentacji, zarówno całodziennego zagadnienia transportowego jak i szczegółowych składowych zawiązanych z planowaniem załadunku  oraz  trasami elementarnymi. Wyznacza gotowe rozwiązanie które następnie może zostać poddane modyfikacji zarówno pod względem zaproponowanych tras jak i ułożenia ładunku.

Każde znalezione przez system rozwiązanie prezentowane jest poprzez:

 • Zbiorczą prezentację tras w formie schematycznej mapy dającą pogląd na zakres geograficzny dziennych zleceń
 • Tabelaryczne podsumowanie omawianego zadania ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu tras, odległościami i czasami przejazdów
 • Kompletu dokumentów dla każdej z tras w skład którego wchodzą :
  • Zlecenie transportowe szczegółowo określające:
   • Środki transportu (numer rejestracyjny, właściciel pojazdu, kierowca)
   • Opis trasy
   • Ewidencja kosztów
   • Miejsca załadunku
   • Miejsca rozładunku (ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwanych godzin dostarczenia ładunku)
   • Specyfikację przewożonych produktów
   • Kod kreskowy umożliwiający późniejszą szybką ewidencję dokumentów
   • Schemat połączeń wynikający z  zaakceptowanej w procesie planowania trasy
  • Oczekiwane godziny dostarczenia ładunku skorygowane o zakładane czasy rozładunków w poprzedzających miejscach dostaw
  • Schemat ułożenia ładunku w naczepie, uwzględniający zarówno kolejność załadunku jak i rozładunku (schemat ten jest źródłem informacji w trakcie załadunku na magazynach)
  • Specyfikacja ułożenia ładunku w formie tabelarycznej przystawiający jego miejsce składowania

ODys realizuje zagadnienie pakowania polegające na takim zaprojektowaniu załadunku, by jak najefektywniej wykorzystać dostępną objętość naczepy

Algorytm pakowania umożliwia  układanie wielowarstwowe ładunku.  Projektując obłożenie naczepy wykorzystywana jest możliwość obracania ładunku w celu najefektywniejszego  wykorzystania dostępnej przestrzeni ładunkowej.

Wymiary poszczególnych ładunków są zgodnie ze schematami pakowania i nie muszą być rozmiarami standaryzowanymi. Każdy element może mieć swoje niepowtarzalne wymiary pochodzące zarówno z  modułów Pulsar Produkcja, lub też z pliku importu z innego (np. funkcjonującego w firmie) systemu ERP (produkcyjnego lub logistycznego).

Omawiane Zadanie Transportowe to również wielowariantowa optymalizacja trasy, (tzw. problem komiwojadżera) polegająca na znalezieniu najkrótszej drogi pomiędzy zadanymi wierzchołkami grafu odległości z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg w ten sposób by w każdym punkcie być tylko  jeden raz  a droga była jak najkrótsza

ODys tak projektuje trasy pojazdów by czas jazdy kierowcy nie przekroczył oczekiwanych wartości granicznych (definiowalne parametry).  Pozwala analizować  ekonomiczność wysyłania ładunków zarówno z jednym jak i z dwoma kierowcami (większe koszty, lecz wydłużony czas jazdy).

Uwzględnienia czasy rozładunków, które  korygują czas pracy kierowcy (nie czas jazdy) oraz daje możliwość wyznaczenia czas startu z punktu dystrybucji w ten sposób by do odbiorców dotrzeć nie później niż na oczekiwaną godzinę dostawy.

Szczegółowość opisania dystrybucji produktów może być różnorodna, począwszy od dokumentów precyzyjne prezentujących elementy zadania aż po szkice dla celów poglądowych ilustrujące projektowane zagadnienie transportowe. Każde zadanie może być rozdzielane na mniejsze zagadnienia podrzędne. Realizując omawiany problem należy pamiętać o konieczności integracji proponowanego rozwiązania z istniejącą infrastrukturą informatyczno - organizacyjną przedsiębiorstwa. Pulsar ODys® posiada możliwość zaimplementowania zarówno katalogu produktów będących przedmiotem dystrybucje, jak i katalogu kontrahentów wraz z lokalizacją  adresów miejsc dostaw w istniejącej sieci drogowej. Daje możliwość zarówno importu danych jak i ich exportu zarówno do plików tekstowych jak i do arkuszy Excela.
 

Galeria