Pulsar RFID

Pulsar RFID

Ważnym aspektem w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań  i nowych technologii. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania przedsiębiorstw wdrażaniem RFID- systemu automatycznej identyfikacji za pomocą fal radiowych. Jest ona jedną z najbardziej atrakcyjnych metod, jakie dają szansę na poprawienie efektywności przepływu towarów w łańcuchu dostaw. Jest to możliwe, ponieważ system umożliwia większą kontrolę nad  położeniem towaru w danym miejscu i czasie. Począwszy od miejsca w magazynie, poprzez proces produkcji po dostawę. Dane tego typu pozwalają na zoptymalizowanie działań logistycznych, których efektem są m. in.:  korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa.  Komercyjne zastosowanie RFID sięga ponad 50 lat wstecz jednakże cały czas można mówić, że jest to koncepcja stosunkowo nowa i mało rozpowszechniona.

Film prezentujący działanie systemu

RFID to system automatycznej identyfikacji, który rozpoznaje przedmioty i gromadzi otrzymane o nich dane.  Składa się on w uproszczonej formie z tagów, anteny, czytników i systemu komputerowego. W tagach, inaczej nazywanych transponderami, umieszczane są mikrochipy zawierające dane o wskazanym przedmiocie, palecie czy grupie produktów. W celu uzyskania potrzebnych informacji należy zeskanować odpowiedni tag. Odbywa się to za pomocą czytników, które nie muszą być w fizycznym kontakcie z etykietą, skanowanie odbywa się zdalnie. Czytnik wysyła sygnał radiowy, a chip znajdujący się na danej etykiecie wysyła dane za pomocą fali radiowej, które następnie przetwarzane  są na dane cyfrowe i tak docierają do systemu komputerowego, gdzie mogą być gromadzone oraz przetwarzane.  Czytnik może odczytywać powierzchnię tagów jeżeli są one dostrojone do tej samej częstotliwości.  Najczęściej wykorzystywanymi do tego celu częstotliwościami są: niskie (LF), wysokie (HF),  i ultra wysokie (UHF)[4].

Zalety RFID

W porównaniu do standardowych kodów kreskowych, technologia RFID posiada więcej zalet. Między innymi umożliwiają nadanie każdej sztuce produktu unikalnego numeru, a wymiana informacji następuje z odległości nawet do 100 metrów.  Jest to największa przewaga identyfikacji drogą radiową. Czytnik oraz tag nie muszą się „widzieć”. Odczyt pojawia się natychmiast, gdy tylko etykieta znajdzie się w zasięgu  anteny nadawczo – odbiorczej. Jednocześnie może być „czytanych” wiele tagów, podczas gdy czytnik kodów kreskowych odczytuje tylko kod, na który został nakierowany. Etykiety RFID doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie optyczne skanery nie będą miały dostępu lub odczyt będzie znacznie utrudniony, np. w środowiskach przemysłowych (zakłócenia spowodowane występowaniem smaru, oparów).  Niewątpliwą zaletą systemu automatycznej identyfikacji jest wszechstronność  użycia.  Kształt tagu można dopasować do rodzaju materiału, który należy oznaczyć np. paczki, palety miejsca lokalizacji na magazynie.  Powiększa to zakres zasobów, które mogą zostać włączone do systemu kontroli zarówno wewnątrz fabryki, jak i w całym łańcuchu dostaw

Magazynowanie RFID

Obecnie niewyobrażalne jest funkcjonowanie magazynów bez użycia systemu Auto ID czyli automatycznej identyfikacji. Każdy towar znajdujący się w zasięgu składowania danego magazynu jest w jakiś sposób identyfikowany, ułatwia to obrót towarami, ich kontrolę, wydawanie, przepływ w magazynie. System RFID można wykorzystać w każdym rodzaju prac magazynowych, zarówno przy operacjach przyjęcia, kompletacji i inwentaryzacji. Biorąc pod uwagę pierwszą z wymienionych operacji RFID działa następująco, gdy samochód ciężarowy z dostawą przejedzie przez odpowiednie bramki na monitorze komputera wyświetla się spis przewożonych towarów. Każde opakowanie jest oznaczone tagiem, nadaje on sygnał i w zaledwie kilka sekund posiadany jest obraz całej dostawy. Podczas, gdy system skanuje towary, magazynier jest w stanie zająć się awizowaniem dostawy, zamówieniem czy kontrolowaniem dokumentacji przewozowej [2]. Gdy towar jest rozładowywany od razu może trafić na swoje miejsce, ponieważ system automatycznie klasyfikuje go do danej strefy składowania.  Jeżeli wszystkie towary w magazynie  są oznakowane etykietą RFID, każde jego przesunięcie, wydanie z magazynu czy zniszczenie jest automatycznie zapisywane w bazie danych. Inwentaryzacja ogranicza się wtedy do wydruku raportów z danego okresu, analizy różnic jakie mogą wystąpić ze stanem faktycznym, a ze stanem w bazie danych. Jednak jeśli nie doszło do żadnych nieprawidłowości np.: kradzieży, bilans powinien być taki sam. Kontrola trwa kilka sekund, znane jest  miejsce składowania danego towaru, historia operacji wydania innych, zaoszczędzony czas może być wykorzystany na inne czynności.

Technologia RFID przyczynia się w znacznym stopniu do poprawy organizacji w firmie, pozwala zachować porządek  i zwiększa kontrolę. Powoduje to polepszenie funkcjonowania firmy, a co za tym idzie budowanie przewagi konkurencyjnej. Najwięcej na RFID skorzystają firmy posiadające między innymi: liczny asortyment, zakłady rozproszone na dużej powierzchni, dużo miejsc składowania produktów. Znacznie zwiększą efektywność procesów wydania oraz przyjęcia, pozwolą  na skrócenie czasu ich trwania oraz zmniejszą margines występowania błędów. Za pomocą tagów RFID można oznakować każdy przedmiot, od narzędzi, palet do dokumentów. Identyfikacja drogą radiową nie tylko przewyższa pod względem użyteczności kody kreskowe lecz w śmiałych prognozach może całkiem je zastąpić. Liczba zalet i korzyści, jakie mogą technologie RFID, tłumaczy dlaczego firmy dążące do zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku decydują się na ich wprowadzenie.