Aktualności

MIRJAN24

8/10/2021 w naszej fimie zrobiło się czerwono... odwiedziła nas silna reprezentacja firmy MIRJAN24

Robocze spotkanie związane było z omówieniem kierunków rozwoju systemu PULSAR w firmie Mirjan,

które są wynikiem dynamicznego rozwoju firmy i ekspansji na rynki europejskie.

 

 

Galeria