Aktualności

Pulsar RFID w Fabryce mebli DOLMAR

Wdrożenie modułu PULSAR MAGAZYN RFID obejmującego swym zakresem magazyn wysokiego składowania w oparciu o technologie RFID (radiowa identyfikacja produktu).

We współpracy z Siemens i w oparciu o urządzenia tej firmy wdrożona została obsługa magazynu z wykorzystaniem technologii RFID.

Należy podkreślić, że tego typu projekt i jego skuteczne wdrożenie to wynik bardzo aktywnej wspólpracy naszej firmy z dostawćą technologii  RFID firmą SIEMENS.

Bardzo duze znacznie dla realizacji projektu i jego skutecznego wdrożenia miało zaangażowanie właćicieli firmy DOLMAR oraz pracowników dedykowanych do realizacji projektu. 

W ramach wdrożenia przeprowadzono pełną automatyzację następujacych procesów magazynowych:

- przyjęcie do magazynu wraz z rozliczeniem surowców na produkcji oraz weryfikacją poprawności przekazywanych produktów z dokumentacją produkcyjną

- autmatyczne wskazywanie lokalizacji składowania produktów wchodzących do magazynu na podstawie opracowanych algorytmów optymalizujących oraz algorytmów transportu wewnętrznego

- rejestracja w systemie miejsc skladowania palet produktów - przypisanie lokalizacji do produktów

-  dyspozycje na wózki widłowe związane z uzupełnianiem stanu produktów w miejscach kompletacji

- dyspozycje na wózki widłowe związne z przygotowaniem wydań z magazynu

- weryfikacja kompletacji i poprawności wydania

- automatyczna kontrola na bramkach RFID  wydania i jego zgodności z dokumentami magazynowymi

- automatyczna inwentaryzacja magazynu (wielokrotne skrócenie  czasu wykonywania inwentaryzacji na magazynie)

Wdrożenie modułu PULSAR MAGAZYN RFID wskazuje ze zastąpienie kodów kreskowych i automatyzacja procesów magazynowych i produkcyjnych za pomocą technologii RFiD i naszych rozwiązań w sposób ewidentny poprawiła fukncjonowanie firmy. Dodatkowym atutem jest ograniczenie "czynnika ludziego" w procesach obsługi magazynu, który jest jednym z istotnych zródeł generowania błedów i pomyłek.