Aktualności

Gepard Biznesu 2016

Firma nasza uzyskała tytuł Geparda Biznasu 2016. 

Jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie i impuls do dalszych efektywnych działań.

Instytut Europejskiego Biznesu analizując i weryfikując firmy na podstawie danych wskazuje firmy, które osiagnęły najwyższe wskaźniki dynamiki wartości rynkowej.

Powyższe wyróżnienie wskazuje, ze przyjęte przez nas kierunki rozwoju to własciwa droga dla naszej firmy.

Systematyczny rozwój firmy i ukierunkowanie na nowe technologie, współpraca z ORACLE POLSKA oraz SIEMENS  w zakresie Radiowej Identyfikacji Produktów (RFID) w logistyce magazynowej i produkcji są wyznacznikiem i kierunkiem na najbliższe lata.