Aktualności

Oddanie do użytku aplikacji PULSAR LIGHT CODEBAR

Oddanie do użytku aplikacji PULSAR LIGHT CODEBAR

Aplikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla podwykonawców naszych partnerów strategicznych. Jednakże może działać także jako samodzielna aplikacja.

Skrócony opis funkcjonalności systemu Pulsar Light Codebar

Zamówienia do dostawców wysyłane automatycznie przez ZSI PULSAR za pomocą  poczty email zawierającą załącznik w postaci pliku CSV. Załącznik odbierany za pomocą dowolnego klienta poczty email u dostawcy jest następnie importowany, do uruchomionego u dostawcy, programu – PULSAR LIGHT CODEBAR (PLC).

Plik CSV prócz informacji opisujących zamówienie (tzn. min: Nr, datę, adres dostawy), pozycje zamówień (indeks oraz nazwa asortymentu, wykończenia asortymentu) zawiera unikalne numery seryjne dla poszczególnych paczek pozycji asortymentowej zamówienia. Numery seryjne nadawane są przez ZSI PULSAR, a następnie za pomocą drukarki kodów kreskowych, współpracującej z modułem PLC , zamieniane w kod kreskowy.  Unikalny numer seryjny pozwala zarówno ZSI PULSAR jak i PLC w jednoznaczny sposób zidentyfikować dany produkt a także wskazać  nr zamówienia odbiorcy.

Etykieta drukowana za pomocą drukarki kodów kreskowych, prócz kodu kreskowego zawiera także nazwę oraz indeks asortymentu, jego wykończenia, numer oraz nazwę paczki.

System PLC umożliwia pełną kontrolę nad zamówieniami, zarówno dostarczanych drogą email wychodzących z ZSI PULSAR jak i zamówień od odbiorców nie posiadających ZSI PULSAR – zamówienia dostarczane w dowolnej formie (email, fax, telefon) muszą być następnie ręcznie zaewidencjonowane w systemie PLC. By uprościć taki sposób ewidencjonowania zamówienia  system PLC zawiera podstawowe słowniki systemowe:  Asortymentu,  Kontrahenta, Wykończeń. Ręczna ewidencja zamówień odbywa się wyłącznie na podstawie wyboru, uzupełnionych wcześniej, odpowiednich pozycji  ze słowników systemowych.

Słowniki wykończeń są ściśle powiązane ze słownikiem Asortymentowym – przy ewidencji słownika asortymentowego należy wskazać wykończenia, w których dana pozycja asortymentowa może być produkowana. Takie rozwiązania eliminuje ewentualne błędy oraz upraszcza ewidencję pozycji asortymentowej zamówienia. Wybór pozycji asortymentowej  zawęzi listę dostępnych wykończeń do wskazanych uprzednio za pomocą słownika.

Zamówienia ewidencjonowane ręcznie pozwalają także na wydruk etykiet produktów.

Zamówienia zaimportowane z załączników CSV nie mają możliwości edycji – ewidencja ich polega na oznaczeniu jednego z predefiniowanych statusów systemowych

N – zamówienie nowe - status ustawiony automatycznie po zaimportowaniu zamówienia
T – Zatwierdzone - zamówienie zatwierdzone czyli zamówienie przekazane do produkcji
W – Wysłane – zamówienie zrealizowane, towar wysłany do odbiorcy.

Dla potrzeb częściowych realizacji zamówień statusy znajdują się także na pozycjach zamówień.

System PLC posiada także możliwość automatycznej zmiany statusu zamówienia importowanego.
N – zamówienie nowe - status ustawiony automatycznie po zaimportowaniu zamówienia
T – Zatwierdzone - zamówienie zatwierdzone czyli zamówienie przekazane do produkcji – status ustawiany w chwili wydruku etykiet produktów – etykiety przekazywane na produkcje są jednocześnie zleceniem produkcyjnym
W – Wysłane – zamówienie zrealizowane – status ustawiany za pomocą czytnika kodów kreskowych.

System PLC współpracuje z dwoma rodzajami czytników kodów kreskowych

  1. Przewodowy – podłączony do komputera z uruchomionym systemem PLC
  2. Bezprzewodowy –  działający w technologii WiFI, terminal kodów kreskowy działający pod kontrolą systemu operacyjnego Windows CE 4.2 lub wyższy oraz Windows Mobile 6.0 lub wyższy.

Operator, w zależności od rodzaju czytnika kodów kreskowych – przewodowy na komputerze, bezprzewodowy na terminalu, wskazuje realizowane zamówienie a następnie dokonuje odczytów poszczególnych kodów kreskowych produktów. W ten sposób następuje weryfikacja poprawności przypisanych do zamówienia produktów z produktami szykowanymi do wysyłki. System PLC będzie sygnalizował błąd w przypadku niezgodności oraz zmieni status pozycji zamówienia z T na W w przypadku zgodności.

W chwili gdy wszystkim pozycją zamówienia zostaną zmienione statusy na W analogicznie zostanie zmieniony status w nagłówku zamówienia.

Ponadto system PULSAR LIGHT CODEBAR umożliwia

  • Sporządzenie wydruk pełnego zamówienia na drukarkach graficznych.
  • Filtrowanie ewidencjonowanych zamówień po dowolnej z dostępnych kolumn.
  • Wydruk wielu rodzajów etykiet produktów na drukarce kodów kreskowych.
  • Automatyczną konfigurację drukarek kodów kreskowych w tym instalację na drukarkach kodów kreskowych niezbędnych do wydruków etykiet zestawów czcionek oraz szablonów etykiet.
  • Współpraca z drukarkami kodów kreskowych obsługujących języki programowania ESim, EPL2, Direct Protocol